Algemene voorwaarden en huisregels


Hieronder staan de algemene voorwaarden en huisregels van Ready2Dance dansstudio. Deze hebben betrekking op alle lessen, cursussen en workshops. De algemene huisregels gelden tevens voor activiteiten die niet in onze brochure of op onze site staan vermeld. Door het invullen van het inschrijfformulier ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en huisregels.

Lestijd
Je schrijft je in voor een bepaalde les, dag en lestijd. Wij stellen het erg op prijs dat iedereen zich houdt aan de afgesproken lestijden, zodat het niet een komen en gaan wordt in lessen!

Kauwgom
Niet in de les!

Telefoon
Telefoons uit of op stil tijdens de les. Is er een dringende situatie waarbij je jouw mobiele telefoon aan moet houden, meldt dit dan aan de docent. (Gaat jouw telefoon toch dan mag je de volgende les trakteren 😉 )

Dance Sneakers
De lessen alleen betreden met geschikte dansschoenen om blessures te voorkomen.

Social networks, site en contact
Blijf up to date en bezoek regelmatig onze website!
Ook kun je relevante informatie vinden op de facebookpagina van de dansschool.
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kun je ons bezoeken, een mail sturen, of het contactformulier invullen.

Inschrijving
Om de lessen te kunnen volgen bij Ready2Dance dansstudio, moet een inschrijfformulier worden ingevuld.
Wij rekenen geen inschrijfgeld. Inschrijven kan via het online formulier.

Stoppen met les volgen/ opzegtermijn
Indien je geen lessen meer wilt volgen, dien je, minimaal een maand voor het einde van het abonnement, jezelf uit te schrijven of schriftelijk op te zeggen. Uitschrijven en opzeggen van de lessen kan hier.

Indien je doorgaat met het volgen van de lessen, dan wordt het abonnement telkens met een maand verlengt. Wil je hierna stoppen, dan geldt er een opzegtermijn van een volledige lesmaand.
Als volgt; indien je in januari (ongeacht de datum) opzegt, volg je in februari nog les. Per maart zal jouw abonnement bij Ready2Dance dansstudio eindigen.
Alleen schriftelijke, bevestigd vanuit Ready2Dance dansstudio, opzeggingen zijn geldig (opzeggingsformulier)

Bij tussentijds opzeggen is restitutie van lesgeld niet mogelijk.
Bij opzegging door ziekte, zwangerschap of verhuizing en het overleggen van een verklaring waaruit dit blijkt, is er nog twee maanden lesgeld verschuldigd.

Strippenkaart (10 lessen kaart)
Strippenkaart 60 minuten: hiermee heb je toegang tot alle UURlessen.
(Deze kun je hier kopen)
Strippenkaart 90 minuten: hiermee heb je toegang tot de GoGo lessen.
(Deze kun je hier kopen)

Met een strippenkaart dien je je wel aan te melden per les die je wilt volgen via ons online reserveringssysteem.

Wil je van een abonnement overstappen naar een strippenkaart? Dat kan. Wij hanteren hiervoor de normale opzegtermijn waarna je een strippenkaart kunt aanschaffen. Wij verrekenen geen lesgelden met de strippenkaart.

All-in abonnement
Met het all-in abonnement heb je toegang tot alle lessen, mits je hiervoor bent ingeschreven!
Het all-in abonnement is alleen te gebruiken voor het reguliere aanbod en is niet te gebruiken voor het volgen van workshops en cursussen.
Het all-in abonnement is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

Wijzigen van het abonnement
Het is mogelijk om jouw abonnement te wijzigen.

Dit is 1 keer per 6 maanden toegestaan. Wijzigingen dienen VOOR de 20e van de maand te worden doorgegeven om zo nog in de nieuwe maand te kunnen worden verwerkt.
Voor het wijzigen van het abonnement rekenen wij €7,50 administratie kosten.

Ziekte of Verzuim, (Afwezigheid bij de les)
Wij stellen het op prijs wanneer jij je afmeldt bij afwezigheid, of dat je te laat komt. Sms of whatsapp op het volgende nummer; 06-19178843

Wil je mailen, prima, maar het liefst niet op dezelfde dag. Je hebt dan kans dat wij de mail niet hebben gelezen voordat wij naar de studio gaan. Na een afmelding ontvang je van ons een credit die je kunt inzetten via het online reserveringssysteem om jouw les in te halen. De credit(s) zijn alleen geldig in combinatie met een actief abonnement en niet van toepassing op cursussen en workshops. De credits zijn ook niet in te zetten tijdens een bevriezingsmaand. (wanneer je jouw abonnement hebt bevroren wegens vakantie o.i.d.)

Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld/cursusgeld.
Bij geen afmelding vervalt het recht op een inhaal les.

Indien je langdurige ziek bent of bij langdurige afwezigheid, dan hanteren wij de procedure stoppen met les volgen.

Je kunt er eventueel ook voor kiezen om jouw abonnement langer te bevriezen. In deze bevriezingsmaanden betaal je €7,50 per maand voor het aanhouden van jouw abonnement. Deze bevriezingsmaanden tellen niet mee als actieve maanden in jouw abonnement! Heb jij je ingeschreven voor 6 (of 12) maanden, en in maand 4 ga je de lessen bevriezen, dan blijven er 2 (of 8) maanden openstaan in jouw abonnement, welke na de bevriezingsmaanden weer ingaan.
Direct opzeggen na de bevriezingsmaanden is niet mogelijk! Dit is pas weer mogelijk twee maanden na de laatste bevriezingsmaand. Bevriezen van het abonnement kun je hier aanvragen.

Annulering lessen
Ready2Dance dansstudio is te allen tijde gerechtigd om lessen te annuleren indien;
– Er minder dan 5 leerlingen aanwezig zijn.
– Er bepaalde weersomstandigheden zijn, bv;
extreme hitte (30+)/kou, ijzel of weeralarm. Bij weer code rood worden automatisch de lessen geannuleerd.
– Ziekte* instructeur
* Wij doen onze uiterste best om bij eventuele ziekte van de instructeur een inval docent te regelen!

Vakanties
Alleen tijdens de landelijke kerstvakantie zijn er geen lessen bij Ready2Dance.
In de maanden juli & augustus gaan onze lessen door! Wij werken dan wel met een aangepast lesrooster.
Wanneer je op vakantie gaat kun je jouw abonnement, 1 keer per 12 maanden, een aaneengesloten maand bevriezen.

Hoe zit het dan met het lesgeld?
In deze bevriezingsmaand betaal je geen lesgeld! Na deze maand gaat de automatische incasso weer door. Voor onze administratie willen wij dit graag uiterlijk de 20e van de maand vooraf jouw vakantie weten. Tevens rekenen wij hiervoor €7,50  administratiekosten.
Direct opzeggen na een bevriezingsmaand is niet mogelijk! Dit is pas weer mogelijk twee maanden na de bevriezingsmaand. Bevriezen van het abonnement kun je hier aanvragen.

Aansprakelijkheid
Het deelnemen aan de lessen en/of andere activiteiten van Ready2Dance dansstudio geschiedt geheel op eigen risico van de leerling. Ready2Dance dansstudio is niet aansprakelijk voor letsel -of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen, dan wel andere activiteiten binnen Ready2Dance dansstudio.

Betalingsvoorwaarden
Alle lesgelden worden per automatische incasso voldaan.

Rond elke 27e van de maand incasseren wij het lesgeld voor. Helaas zijn wij genoodzaakt om bij elke eerste herinnering € 3,50 administratie kosten in rekening te brengen. Zorg daarom a.u.b. voor jezelf en voor ons dat er genoeg saldo op jouw bankrekening staat.

Incasso momenten 2019
28 januari -> lesgeld februari
27 februari -> lesgeld maart
27 maart -> lesgeld april
27 april -> lesgeld mei
27 mei -> lesgeld juni
27 juni -> lesgeld juli
27 juli -> lesgeld augustus
27 aug -> lesgeld september
27 sep -> lesgeld oktober
28 okt -> lesgeld november
27 nov -> lesgeld december

Betalingsverplichtingen
De leerling zal een incasso machtiging ondertekenen en draagt zorg voor voldoende saldo op zijn/haar rekening.
Indien de betaling niet afgeschreven kan worden is Ready2Dance dansstudio genoodzaakt de verdere afhandeling over te dragen aan het incassobureau. De leerling is dan tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke evenals de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,46. Tevens zullen de extra administratie kosten á € 25,00 doorberekend worden aan de leerling.
Bij inschrijving online ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de hierbij behorende betaalverplichting.

CC_Proof

Copyright
Het lesmateriaal en de choreografieën zijn eigendom van Ready2Dance dansstudio en mag voor geen enkel doeleind, anders dan training voor jezelf, worden gebruikt. De GoGo lessen zijn gebaseerd op het verbeteren van jouw eigen dansskills en zijn geen opleiding tot docent! Indien je les wilt gaan geven zijn hier speciale instructor opleidingen voor.
Je gaat akkoord met de kennis dat het niet navolgen van de in dit document gestelde regels in strijd is met de wet op bescherming van het copyright, dus vervolgbaar is bij het openbaar ministerie, en daar een boete op kan volgen.

Foto’s en / of andere beeldopnamen zijn en blijven eigendom van Ready2Dance dansstudio, hieraan kunnen geen rechten worden verleend.

In alle gevallen en/of situaties waarin deze algemene voorwaarden niet in voorzien, worden uitsluitend door de directie van de Ready2Dance dansstudio beslissingen genomen.